Лексика русского языка новейшего периода: четыре лекции по спецкурсу. LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия) 2014, ISBN 978-3-659-75981-9, 90 с.


Гочев, Гочо (2014) Лексика русского языка новейшего периода: четыре лекции по спецкурсу. LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия) 2014, ISBN 978-3-659-75981-9, 90 с.


 
  
 
 
  19558
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/