Модуляция как переводческая трансформация // AKTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ROSSICA, N 8, 2012


Гочев, Гочо (2012) Модуляция как переводческая трансформация // AKTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ROSSICA, N 8, 2012


 
  
 
 
  19550
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/