Корпус параллельных русских и болгарских текстов. Горизонти прикладноï лiнгвiстики та лiнгвiстичних технологiй. Мiжнародна наукова конференцiя Украïна, Киïв – 21- 26.09.09, с. 36-37.


Гочев, Гочо (2009) Корпус параллельных русских и болгарских текстов. Горизонти прикладноï лiнгвiстики та лiнгвiстичних технологiй. Мiжнародна наукова конференцiя Украïна, Киïв – 21- 26.09.09, с. 36-37.


 
  
 
 
  19544
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/