Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателство към мотивацията на 5-7 годишните деца Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1


 В статията е представено теоретико-емпирично изследване на влиянието на образователно-възпитателния процес в подготвителната група върху мотивацията на децата за учене.
  Статия
 деца, подготвителна група, мотивация


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1954
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/