За одушевеността и неодушевеността в българския език. В сб.: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 декември, 2002, Велико Търново, 2004, 326-332, ISBN 954 – 524 – 410 – 0.


Гочев, Гочо (2004) За одушевеността и неодушевеността в българския език. В сб.: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 декември, 2002, Велико Търново, 2004, 326-332, ISBN 954 – 524 – 410 – 0.


 
  
 
 
  19532
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/