К вопросу о принципах классификации частей речи в современном русском языке, В кн.: Доайенът, Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Н.М.Дилевски, София, 2004,154-169, ISBN 954 – 07 – 1862 – 7.


Гочев, Гочо (2004) К вопросу о принципах классификации частей речи в современном русском языке, В кн.: Доайенът, Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Н.М.Дилевски, София, 2004,154-169, ISBN 954 – 07 – 1862 – 7.


 
  
 
 
  19531
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/