Специфика одушевленности-неодушевленности имен числительных // Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова. Сборник по материалам конференции 22 – 26.11.2004 г., с. 207 – 211.


Гочев, Гочо (2004) Специфика одушевленности-неодушевленности имен числительных // Центр международного образования МГУ им. М.В.Ломоносова. Сборник по материалам конференции 22 – 26.11.2004 г., с. 207 – 211.


 
  
 
 
  19530
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/