Звукоцветови съответствия на българските гласни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доцент Христо Тодоров. Велико Търново, 2000, с. 277-285.


Гочев, Гочо (2000) Звукоцветови съответствия на българските гласни // Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Международна научна конференция (23-28 октомври 1998 г.) в памет на доцент Христо Тодоров. Велико Търново, 2000, с. 277-285.


 
  
 
 
  19527
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/