Полiсемантичнi опозицii в мовi украiнськоi i болгарськоi поезii. // Науковi записки психолого-педагогiчного факультету. Збiрник наукових праць, Полтава, 1998, с.417-426.


Гочев, Гочо (1998) Полiсемантичнi опозицii в мовi украiнськоi i болгарськоi поезii. // Науковi записки психолого-педагогiчного факультету. Збiрник наукових праць, Полтава, 1998, с.417-426.


 
  
 
 
  19524
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/