Антонимическая микросистема с точки зрения свойств, отношений и связей пар. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50. Филологии, Велико Търново, 1997, с. 265-271.


Гочев, Гочо (1997) Антонимическая микросистема с точки зрения свойств, отношений и связей пар. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 50. Филологии, Велико Търново, 1997, с. 265-271.


 
  
 
 
  19522
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/