Представката недо- в българския език. // Българистични проучвания. Първа международна научна сесия. В. Търново, 1996, с. 153-160.


Гочев, Гочо (1996) Представката недо- в българския език. // Българистични проучвания. Първа международна научна сесия. В. Търново, 1996, с. 153-160.


 
  
 
 
  19521
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/