Закономерности семантического взаимодействия членов антонимической пары в контексте // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 46. Филологии, Велико Търново, 1996, с. 372-378.


Гочев, Гочо (1996) Закономерности семантического взаимодействия членов антонимической пары в контексте // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, кн. 46. Филологии, Велико Търново, 1996, с. 372-378.


 
  
 
 
  19519
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/