Несистемни различия в рода на думите от българската и украинската близка лексика. // “Проглас”, 1994, 1, с. 111-116.


Гочев, Гочо (1994) Несистемни различия в рода на думите от българската и украинската близка лексика. // “Проглас”, 1994, 1, с. 111-116.


 
  
 
 
  19517
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/