Русско-болгарский фразеологический словарь (в съавторство) // “Болгарская русистика”, 1983, 1, с.77-80


Гочев, Гочо (1983) Русско-болгарский фразеологический словарь (в съавторство) // “Болгарская русистика”, 1983, 1, с.77-80


 
  Рецензия
 
 
  19513
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/