Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.


Гочев, Гочо (1987) Практическое пособие по русской орфографии, София, “Народна просвета”, 1987, 215 с.


 
  
 
 
  19512
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/