Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1


Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 1. клас, електронен учебник, (съавтор), Одобрен със заповед № РД 09-1588/08.02.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 70 стр., ISBN: 978-954-01-3276-1 Издателство "Просвета", София


 Електронният учебник добавя към печатния триизмерни анимации, видеоклипове, галерии от снимки, интерактивни задачи и пъзели. Много и разнообразни игри развиват зрителната памет и съобразителността на учениците в 1. клас. Онагледяването на техники и на работата с различни материали прави уроците по изобразително изкуство по-разбираеми и по-привлекателни за тях.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, електронен учебник, първи клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19508
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/