Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0


Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас, електронен учебник, (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г, София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3413-0 Издателство "Просвета", София


 Електронният учебник дава възможност на учителите да обогатят и разнообразят уроците по изобразително изкуство. С него учениците усвояват новото съдържание по интересен начин и го затвърдяват чрез игри, триизмерни анимации и разнообразни образователни ресурси. Онагледени са много от показаните техники и етапи на работа. Електронният учебник добавя към печатния галерии от снимки, пъзели и интерактивни задачи, развиващи зрителната памет и съобразителносттана второкласниците. Мултимедийните ресурси биха могли да служат и като средство за проверка на знанията и дават възможност за индивидуална, групова и екипна работа.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, електронен учебник, втори клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19507
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/