Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708


Легкоступ, Пламен (2017) Изобразително изкуство за 2. клас (съавтор), одобрен от МОН,Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г., София, Издателство "Просвета", 2017, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3412-3; COBISS.BG-ID 1283220708 Издателство "Просвета", София


 Учебникът е част от комплекта „Чуден свят“ на „Просвета“. Той има следните предимства: изобразителните техники са обяснени ясно и етапите им са добре илюстрирани; практическите задачи отчитат по-големия художествен опит на учениците; при изпълняване на задачите може да се прилага диференциран подход; авторите са предвидили богати възможности за междупредметни връзки; включени са много задачи за работа в екип. Авторите дават на учителя правото сам да определя и творчески да реализира конкретното съдържание чрез въпросите и задачите в учебника. Те предлагат и решение на проблема с неравномерното разпределение на часовете по изобразително изкуство в двата учебни срока. В края на учебника е включен речник, който обяснява достъпно основни ключови понятия, свързани с изобразителното изкуство.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, учебник, втори клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  19506
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/