За субектния детерминат в един модел руски и български изречения // 40 години социалистическа революция в България, Велико Търново, 1985, с.174-184.


Гочев, Гочо (1985) За субектния детерминат в един модел руски и български изречения // 40 години социалистическа революция в България, Велико Търново, 1985, с.174-184.


 
  
 
 
  19503
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/