За превода на руската конструкция наречие на -о/-е + глаголна форма. // Сборник трудове на Юбилейната научна сесия, посветена на 40-годишнината на Съюза на научните работници в България и 20 годишнината на Великотърновския клон на СНРБ, част I, Велико Търново, 1985, с.211-218.


Гочев, Гочо (1985) За превода на руската конструкция наречие на -о/-е + глаголна форма. // Сборник трудове на Юбилейната научна сесия, посветена на 40-годишнината на Съюза на научните работници в България и 20 годишнината на Великотърновския клон на СНРБ, част I, Велико Търново, 1985, с.211-218.


 
  
 
 
  19502
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/