Бедността в семейството и общуването “родители - деца”


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Бедността в семейството и общуването “родители - деца” Педагогически алманах, 10(1-2), с. 15 - 23. ISBN 1310-358X


 В статията е представен анализ на нарушени родитело-детски взаимоотношения, вследствие на бедността в семейството.
  Статия
 бедност, общуване, отношения "родители - деца"


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1950
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/