За окончанието на руските съществителни плуралиа тантум в родителен падеж. - Руски и западни езици, 1982, бр. 4-5, с.22-27.


Гочев, Гочо (1982) За окончанието на руските съществителни плуралиа тантум в родителен падеж. - Руски и западни езици, 1982, бр. 4-5, с.22-27.


 
  
 
 
  19499
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/