Энантиосемия в современном русском языке. Автореферат на дисертация за кандидат на науките. Велико Търново, 1977, 27 с.


Гочев, Гочо (1977) Энантиосемия в современном русском языке. Автореферат на дисертация за кандидат на науките. Велико Търново, 1977, 27 с.


 
  
 
 
  19492
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/