О семантических типах энантиосемических слов // Аспирантски сборник, т. III, Велико Търново, 1976, с. 99 - 106.


Гочев, Гочо (1976) О семантических типах энантиосемических слов // Аспирантски сборник, т. III, Велико Търново, 1976, с. 99 - 106.


 
  
 
 Издадено
  19490
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/