Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Предизвикателствата на прехода: от образование за всички към образование за всекиго Педагогически алманах, 2002, 10(3-4), с. 179 - 182. ISSN 1310-358X


 В статията е поставен въпросът за мястото на личността в динамичния преход и за специфичната ориентация на програми за индивидуализиране на отношението към личността.
  Статия
 образование, деца, индивидуален подход


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1949
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/