Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект.


Митов, Георги (2004) Субекти на наказателния процес. Съдът – главен субект. Справочник на съдебния заседател, С.:, 2004, 82-86


 
  Статия
 
 Издадено
  19461
 Георги Митов

1. Чинова, Маргарита. Досъдебното производство. Теория и практика. С.: Сиела, 2013, с. 34, ISBN 978-954-28-1305-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/