Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство


Митов, Георги (1990) Помирението като основание за прекратяване на наказателното производство Бюлетин на СЮБ, 1990, № 8, 28-32


 
  Статия
 
 Издадено
  19460
 Георги Митов

4. РОЙЧЕВ, Янко. Частното обвинение в българския наказателен процес. С.: Сиби, 2017, с. 412

3. ПЕТРОВА, Десислава. Съдебното следствие в наказателния процес. С.: Сиела, 2016, с. 52

2. Раймундов, Петър. Обида и клевета. С.: Фенея, 2009, с. 351

1. Салкова, Екатерина. Прекратяване на наказателното производство. С.: Фенея, 2007, с. 165

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/