България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018.


Павлов, Пламен (2018) България и българите в историята на Европа (Предговор).– Георги Атанасов. Кан Тервел – защитникът на средновековна Европа. София, "Тангра ТанНакРа", 2018. София


 Предговор – кратък обзор на историята на България.
  Част от книга / Глава от книга
 Тервел, Византия, Първо българско царство, араби, Константинопол


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Под печат
  19456
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/