Роман "Война и мир" Л.Н. Толстого и формат телевизионного сериала


Няголова, Наталия (2017) Роман "Война и мир" Л.Н. Толстого и формат телевизионного сериала Рецепция личности и творчества Льва Толстого: коллективная монография./ сост. и научн. редактор Л. Е. Бушканец. - Казань: Изд. Казанского у-та, 2017 - 404 с., ISBN 978-5-00019-833-9, с. 354 - 367


 
  Част от книга / Глава от книга
 поетика, роман, сериал, структура, екранизация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19454
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/