Ветро-вълново въздействие в южната част на Българското черноморско крайбрежие.


Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие в южната част на Българското черноморско крайбрежие. Сб. Пета международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2017, 88-93. ISBN 978-619-201-172-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  19451
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/