Родители и деца в “социално-токсична” среда


Кузманова-Карталова, Розалия (2000) Родители и деца в “социално-токсична” среда Обществено възпитание,2000, XXXIX(4), с. 38 - 42. ISSN 0204-8515


 В статията е анализирана ролята на родителите за изграждане на социално адаптивни личности в условията на нарушени социални взаимодействия.
  Статия
 деца, бедност, родители


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1945
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/