Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2


Павлов, Пламен (2018) Някои бележки за българската власт отвъд Тимок и Морава (краят на VII – средата на IX в.).– Българското царство. Сб. в чест на 60-та годишнина на Георги Н. Николов. София, 2018, 304-314 ISBN 978-954-07-4490-2 София


 Проблемът за западната граница на Първото българско царство и мястото на Поморавието в политиката на българските владетели през VII-IX в.
  Статия
 Първо българско царство, Поморавие, българи, авари, славяни, франки


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19447
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/