Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс.


Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. Обучението по география, № 4-6. -София: 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  19446
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/