Мишев, Радослав, Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. - София : ОФ, 1988, 336 с.


Мишев, Радослав (1988) Мишев, Радослав, Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. - София : ОФ, 1988, 336 с.


 
  Монография
 
 Издадено
  19440
 Радослав Мишев

1. Божинов, Пламен. Марко Д. Балабанов и първите стъпки на дипломацията в Княжество България. // Ист. преглед, № 1-2, с. 245

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/