Един български отшелник пророк от 20-те год. на ХI век


Моллов, Тодор (1999) Един български отшелник пророк от 20-те год. на ХI век Втори пролетни четения на на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 7-8 май 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19437
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/