Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка


Моллов, Тодор (1999) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Религиозен култ и фолклорна обредност (Седми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на десетгодишнината от възстановяването на Студентския семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф. д-р Иван Шишманов”), София, 27-28 ноември 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19436
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/