Бохемска реплика към обреда „Герман и Пеперуда”


Моллов, Тодор (2000) Бохемска реплика към обреда „Герман и Пеперуда” Езици на общуването (Фолклор и религия) (Осми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 100-годишнината от рождението на професора по славянско езикознание и славянска етнография в СУ „Св. Климент Охридски” чл.-кор. Цветан Тодоров Белчев (1899-1962), София 18-19 ноември 2000 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19433
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/