Към топологията на българската менталност: Робството


Моллов, Тодор (2000) Към топологията на българската менталност: Робството Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 27-28 май 2000 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19432
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/