Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички)


Моллов, Тодор (2001) Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички) Книжовност - Фолклор - Менталност (Девети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 10-годишнината от основаването на Асоциация „Онгъл”), София, 17 ноември 2001 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19431
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/