Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството)


Моллов, Тодор (2003) Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството) История и святост (Шести пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Исперих, 30 май - 01 юни 2003 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19428
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/