Дойчин юнак – смисълът на победата в/над смъртта (Doytchine iunak – le sens de la victiore sur/dans la mort)


Моллов, Тодор (2004) Дойчин юнак – смисълът на победата в/над смъртта (Doytchine iunak – le sens de la victiore sur/dans la mort) Международна онференция “Malemort, deuil et revenants dans les Balkans et dans le reste de l’Europe . Colloque International francophone XVIIIeme Atelier du reseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe”, ВТУ, В. Търново, 10-12 септември 2004 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19427
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/