Свети Илия в Последното време


Моллов, Тодор (2004) Свети Илия в Последното време Градът: Практическа етнология и медиевистика (Дванадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 2-3 октомври 2004г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19426
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/