Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор


Моллов, Тодор (2006) Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор Етнология на пространството. Юбилеен международен научен симпозиум на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Самоков, 5-8 октомври, 2006 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19422
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/