Варна в българските народни песни


Моллов, Тодор (2010) Варна в българските народни песни Образ и памет (Дванадесети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”) и „Град - Етнология - Социализъм” (Тринадесета национална етнографска конференция), Русе, 11-12 юни 2010 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19420
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/