Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой)


Моллов, Тодор (2010) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой) Научен симпозиум с международно участие „Език и етнос” (Четвърти Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 1-3 октомври 2010 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19419
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/