Баладата за мъртвия брат: календарен прочит


Моллов, Тодор (2011) Баладата за мъртвия брат: календарен прочит Научен симпозиум с международно участие „Етнология на общуването” (Пети Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 7-9 октомври 2011 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  19418
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/