„Ерменлия гидия” – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост”


Моллов, Тодор (2012) „Ерменлия гидия” – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост” Научен симпозиум с международно участие „Памет и святост” (Шести Царшишманови дни в Самоков), 5-7 октомври 2012 г.


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  19417
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/