Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата История


Моллов, Тодор (2013) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата История Научен симпозиум с международно участие „Етнология на името” (Седми Царшишманови дни в Самоков), 4-6 октомври 2013 г.


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  19416
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/