Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи)


Моллов, Тодор (2014) Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) Научен симпозиум с международно участие „Образ - Мит - Текст” (Осми Царшишманови дни в Самоков), 10-12 октомври 2014 г.


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  19415
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/