Към въпроса за многоезичието в контекста на европейската езикова политика.


Балиева-Ашимова, Вехбие (2014) Към въпроса за многоезичието в контекста на европейската езикова политика. // Арнаудов сборник (доклади и съобщения). Том 8. Издателство „ЛЕНИ-АН“, Русе, 2014, (с. 281 – 287), ISBN 978-619-7058-33-8.


 
  Статия
 
 Издадено
  19404
 Вехбие Балиева-Ашимова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/